Πωλείται σύστημα Hasselblad. Σώμα 501, φακός 120 mm Zeis Plannar, φωτόμετρο Polaris. Πολύ καλή κατάσταση, φωτόμετρο καινούργιο, φακός near mint.
Κατάλληλο για δημιουργική, καλλιτεχνική πρακτική.
Άριστα αποτελέσματα.

Τιμή 1350 ευρώ.

πηγή = φωτογράφος

Επικοινωνία e-mail : johnykarpou@gmail.com