φώτο αρχείου

Φακος
Leica M Summicron 2/35 version IV.

Έτη χρήσης
15

πηγή = φωτογράφος

Τιμή = € 1050

Επικοινωνία
Τηλέφωνο
2108947173

Διεύθυνση E-Mail
spavlidis@lycos.com