φώτο αρχείου

Φωτ/κη Μηχανη+Φακοι

Μάρκα/Μοντέλο
nikon d3 42000 klik 2500euro /

nikon 80-200 2.8 afs 650euro /

nikon 17-35 2.8 afs 800 euro /

nikon 85 1.4 afd 800euro.

πηγή = φωτογράφος

Διεύθυνση E-Mail
1968selin@gmail.com