Μόνο το Tele Converter διαθέσιμο :
Kenlock Auto Tele Converter 2X = €45


Αναλογική μηχανή με φακό
SOLD = Zenit 12XP + Φακός Helios-44M-4 1:2/58mm

Φακόςsold
SOLD = HOYA HMC 70-150mm F3.5
hoya