φώτο αρχείου

Πωλείται σε άριστη κατάσταση από βιντεογράφο
Αγορασμένος από επίσημο dealer Panasonic Ελλάδος

Τιμή €650

τηλ. 6956623397

πηγή = φωτογράφος