φώτο αρχείου

Panasonic 12-60mm f/2.8-4.0 Leica

Σχεδόν αμεταχείριστος. Αγορασμένος σε κιτ με την Panasonic GH5.
Μαζί με όλα τα παρελκόμενα του.

πηγή = φωτογράφος

Τιμή = €650

Τηλ. = 6978779682