Μεταχειρισμένος Φακός 10×12,5

Φακός Μεγάλου Φορμά
Rodenstock APO-Sironar-S 210mm f/5,6
πηγή = φωτογράφος
Έτη Χρήσης : 10 Βαθμός Κατάστασης : M+
Σχόλια : Άψογος με πλακέτα
Τιμή : € 400
Τηλέφωνο : 6977998898
E-mail: pazaitisdimitris@gmail.com
Όροι Χρήσης ενότητας μεταχειρισμένων