3 τμχ πομποδέκτες ραδιοσυχνότητας Pocketwizard PLUS II

πηγή = φωτογράφος

Τιμή : 3 τμχ = €200 + ΦΠΑ