φώτο αρχείου

Τσάντα Φωτογραφικής – Riva Case Sling 7470. Περιλαμβάνει θήκη προστασίας από την βροχή.
Σε άριστη κατάσταση,

Έτη χρήσης
0.5

πηγή = φωτογράφος

Σχόλια
Έχει ακόμη εγγύηση,χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα και ερασιτεχνικά


25

Επικοινωνία
Τηλέφωνο
6972271444