Θαμπόγυαλο 4X5 BRIGHT SCREEN

Horseman BOSSCREEN Super Sharp Focusing Screen
πηγή = ΑΓΚΟΠΙΑΝ
Βαθμός Κατάστασης : Μ
Σχόλια : Στη συσκευασία του.
Τιμή : € 49