Διεθνής Έκθεση Φωτογραφίας TranshFormation Στο ΕΜΣΤ

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19 και Ρηγίλλης

Στο πλαίσιο τής Eco Art Festival.
Εγκαίνια: Δευτέρα 10 Ιουνίου 7μμ

Με τη συμμετοχή τού Ηλία Κοσίντα