3 Ολοκληρωμένα Συστήματα Ψηφιακής Λήψης

Mamiya Digital camera system

  • Mamiya 645 AFD-III camera
  • Mamiya AF 80mm f/2.8 Digital lens
  • Digital Back
  • M18 System

    M22 System

    M31 System