Έκθεση Φωτογραφίας από την Ζωή Δαλαΐνα
Εγκαίνια Κυριακή 6/11, ώρα 16:00
Διάρκεια: 7-13/11

Ζωή Δαλαΐνα
Facebook page

ama_expowebbannergr400800